integrART_espai formatiu

El projecte IntegrART ofereix a joves amb situacions de vulnerabilitat social un espai grupal on experimentar mitjançant l’art la integració de les seves vivències en una etapa en la que hi ha molts canvis emocionals i la recerca de la identitat és una lluita constant.

El projecte no només pretén acompanyar els joves en el reconeixement, valoració i integració dels seus potencials i característiques personals, sinó que pretén facilitar la integració dels joves a l’entorn, essent les places, carrers i parcs els seus espais de trobada habitual, on sovint no s’ofereixen activitats de lleure saludable. El projecte IntegrART ofereix una porta d’entrada i vinculació als equipaments del barri, on es desenvoluparan els grups d’acompanyament, possibilitant que un cop finalitzada la participació al grup IntegrART, els joves puguin seguir vinculats realitzant altres activitats que fomentin el lleure saludable a l’equipament.

El projecte IntegrART està conduït per DESDELSOFA